wtorek, 3 września 2019

Kurs online „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

13 lipca 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.). Zgodnie z ustawą , właściciele oraz pracownicy kantorów wymiany walut powinni uczestniczyć w programach szkoleniowych dotyczących "prania pieniędzy".
W ostatnim czasie udostępniony został przez GIIF kurs e-learningowy, który znajduje się na stronie: http://kursy.tomorrow.pro
Zaliczenie testu skutkuje otrzymaniem drogą elektroniczną zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-giif-w-sprawie-udostepnienia-kursu-e-learningowego-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu