wtorek, 21 maja 2019

Informacje NBP

8 maja 2019 r. ukazał się najnowszy komunikat NBP dotyczący ewidencjonowania transakcji kupna-sprzedaży walut obcych dokonywanych w miejscu innym niż siedziba kantoru.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 poz. 160) ujęciu w ewidencji podlegają wszystkie operacje powodujące zmianę stanu wartości dewizowych (walut obcych) oraz waluty polskiej w kantorze. Każde zmniejszenie stanu środków pochodzących z prowadzonej działalności kantorowej (wypłata z kasy kantoru) a także każde zwiększenie stanu środków przeznaczonych na prowadzenie działalności kantorowej (wpłata do kasy kantoru) wymaga zatem każdorazowo odnotowania w ewidencji, zgodnie z charakterem operacji.
Przedsiębiorca wykonujący działalność kantorową, w przypadku wycofania walut obcych z obrotu w kantorze, obowiązany jest na bieżąco odnotować tę operację w ewidencji działalności kantorowej, jako powodującą zmianę stanu walut obcych w kantorze („odprowadzenie z kasy”). Wprowadzenie walut obcych do obrotu w kantorze również powoduje zmianę tego stanu, wobec czego powinno być na bieżąco odnotowane w ewidencji („zasilenie kasy”).
Dopuszczalne jest opisywanie w ww. ewidencji operacji polegających na „odprowadzeniu z kasy” oraz „zasileniu kasy” w sposób bardziej szczegółowy, jeżeli ich dokonywanie wiązałoby się ze sprzedażą lub kupnem walut obcych poza kantorem. Takie operacje mogłyby być ujmowane w ewidencji jako: „odprowadzenie z kasy-sprzedaż poza kantorem” oraz „kupno poza kantorem-zasilenie kasy” w momencie, w którym faktycznie następowałoby odprowadzenie walut obcych z kasy w celu ich sprzedaży poza kantorem lub zasilenie kasy w waluty obce kupione poza kantorem.
Transakcje kupna-sprzedaży walut obcych przeprowadzane poza kantorem z innymi przedsiębiorcami, których działalność obejmuje kupno-sprzedaż walut obcych, nie mogą być rejestrowane w ewidencji działalności kantorowej jako kupno-sprzedaż walut obcych w kantorze.
Zachęcamy do zapoznania się z innymi ważnymi informacjami na stronie NBP dotyczącymi działalności kantorowej.
Źródło: www.kantor.nbp.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz