piątek, 21 lutego 2020

E-korona – ruszają testy cyfrowej gotówki w Szwecji

Szwedzki Bank Narodowy poinformował o rozpoczęciu programu pilotażowego elektronicznej wersji korony w postaci cyfrowego tokena. Oficjalna cyfrowa waluta będzie emitowana przez Riksbank, rozprowadzana przez banki komercyjne i wykorzystywana w transakcjach detalicznych.
Banki centralne w wielu krajach pracują nad nowym „produktem”, który mógłby w przyszłości zastąpić papierowy pieniądz. Jest nim oficjalna cyfrowa waluta, tzw. CBDC (ang. Central Bank Digital Currency). Jednym z najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie jest szwedzki Riksbank. Instytucja poinformowała 20 lutego 2020 r. o rozpoczęciu programu pilotażowego e-korony.

Na tym etapie prac nad cyfrowym odpowiednikiem korony szwedzkiej bank centralny ma zamiar przetestować infrastrukturę stworzoną wspólnie z firmą Accenture. Schemat ma składać się z trzech poziomów:
  • Banku centralnego, który będzie miał monopol na emisję e-korony. Będzie ona wydawana uczestnikom schematu w zamian za środki zgromadzone na rachunkach w Riksbank. Umorzenie e-pieniądza będzie odbywać się w ten sam sposób – wycofana z obiegu e-korona zostanie zamieniona na pieniądz rezerwowy w banku centralnym.
  • Banków komercyjnych pełniących rolę dystrybutorów e-korony i dostarczających pieniądz do portfeli klientów-użytkowników.
  • Użytkowników-płatników wykorzystujących e-koronę do rozliczeń za pomocą portfeli (np. w aplikacji mobilnej i innych formach).

Platforma technologiczna wykorzystana w teście opiera się rozproszonym rejestrze transakcji (DLT) Corda stworzonym przez konsorcjum R3. Chociaż termin ten może kojarzyć się z kryptowalutami, to mechanizm nie ma wiele wspólnego z np. bitcoinowym blockchainem. Sieć ma charakter prywatny (dołączyć mogą tylko uczestnicy zatwierdzeni przez Riksbank), a liczba węzłów zatwierdzających transakcje będzie niewielka.

Jak będzie działać elektroniczna gotówka?

W dokumencie opisującym założenia programu pilotażowego wskazano, że akceptanci (np. sklepy) i płatnicy będą mogli korzystać z oficjalnego elektronicznego pieniądza za pomocą aplikacji zainstalowanej np. w telefonie albo terminalu płatniczym. Aplikacja e-portfela będzie musiała zostać aktywowana u jednego z dystrybutorów-banków podłączonych do schematu e-korony. Cyfrową gotówką będzie można płacić w punktach handlowych lub przekazywać ją do innych użytkowników (transfer P2P). System ma umożliwiać natychmiastowe transakcje przez całą dobę, a w ramach testów sprawdzone zostaną także opcje operacji offline, bez połączenia z siecią.

Testu nie należy traktować jako wstępu do wprowadzenia oficjalnego cyfrowego pieniądza. Riksbank podkreśla, że celem programu pilotażowego, który potrwa rok (do lutego 2021 r.) jest sprawdzenie technologii w wyizolowanym, bezpiecznym środowisku. „Udostępnienie e-korony obywatelom to ostatecznie decyzja o charakterze politycznym” – wskazano w dokumencie. Riksbank uzasadnia prace nad CBDC spadającym znaczeniem pieniądza gotówkowego oraz pojawieniem się prywatnych typów quasi-pieniądza w formie elektronicznej (np. cyfrowe waluty). Oficjalny cyfrowy pieniądz miałby być, na razie, dodatkiem do gotówki w formie fizycznej. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla e-korony miałoby także ważne znaczenie dla bezpieczeństwa całego systemu płatniczego. Powstałby nowy schemat działający zupełnie niezależnie od systemów rozliczeń międzybankowych, który w razie potrzeby mógłby pełnić rolę rezerwowego „krwioobiegu” pieniądza.
Źródło: Bankier.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz